Milostný dopis (2020)

Veličenstvo král, zamilováná princezna a poddaní

 

 
Městský stát Tempest. Místo intrik, peněz a moci. Královna Marianna byla uvězněna za velezradu. Tato událost nezlomila nikoho více než její dceru, princeznu Anette. Nápadníci napříč městem vidí v dvoření způsob jak ulehčit jejímu trápení. Bohužel princezna se zavřela v paláci a její ctitelé se tak musí spolehnout na dopis a na někoho v nejbližším okolí princezny, kdo jej snad doručí.
 
Po uvěznění královny Marianny za zradu nebyl nikdo zdrcenější než její dcera, princezna Anette. Ctitelé z města Tempest se snaží námluvami rozptýlit Anettiny chmury a vnést do jejího života trochu radosti. Každý hráč představuje jednoho ze ctitelů, který se snaží princezně doručit svůj milostný dopis. Princezna se však bohužel uzavřela v paláci a při doručování dopisu je nutné spoléhat na prostředníky. V průběhu hry máte v ruce vždy jednu kartu. Na kartě je osoba, která právě nese váš milostný dopis princezně. Ujistěte se, že na konci dne nese váš dopis osoba, která je princezně co nejblíže, aby bylo zaručeno, že princezna vaše vyznání dostane jako první.
Previewů k verzi hry z roku 2012
 
Obsah pytlíčku

 


PŘÍBĚH


Strážná na okamžik pohlédla na Bartoloměje Kaisse a zamračila se:

„Je mi líto, mistře Kaissi, ale princezna nyní nepřijímá návštěvy. Zcela zřejmě je zoufalá z uvěznění své matky.”

„Samozřejmě,” souhlasil mladý skladatel, přikývl a zatvářil se soucitně. „Ale já nejsem návštěva, jak vidíte. Její Výsost si vyžádala mou přítomnost. Budeme procvičovat zpěv.”

„Princezna již má učitele zpěvu,” odpověděla nevrle žena a zvedla obočí.

„Odette, jsem si jistá, že to ví,” ozval milý hlas, který se rozlehl halou spojující palác a rezidenci. Oba se otočili a uviděli, jak k nim kráčí Zuzana, jedna z komorných princezny Anetty.

„Mladý skladatel chce říci jen to, že Anette si pro své cvičení vyžádala jeho práci.” Mladá žena se usmála na strážnou a na Bartoloměje spiklenecky mrkla.

Bartoloměj vytáhl ze svého vaku zapečetěný tubus.

„Mohla bys být tak laskava a donesla bys princezně tyto noty, má drahá Zuzano?” řekl s úsměvem a jemným kývnutím.

Strážná si od něj tubus vzala, ale jakmile jej chytila do ruky, něco malého se uvnitř pohnulo.

„Co je to?” zeptala se strážná a zatřásla tubusem u ucha.

Určitě to není ta malá soška ptáčka, která se princezně tak líbila, pomyslel si Bartoloměj.

„To je… pero a inkoust, které jsem používal při zápisu not, kdyby chtěl maestro něco změnit. Vždycky je přidávám ke své nové skladbě.”

Zuzana jemně vzala tubus od podezřívavé strážné a v žertu jí vyhubovala: „Odette, necháš toho, prosím? Je to jen trocha hudby.”

„Zajistím, že mylady vše dostane,” dodala s rukou na Bartolomějově paži. „Nepochybuji, že se nemůže dočkat.”

Zdroj: Pravidla hry

Balení hry

 


POPIS HRY


Nová verze světového bestselleru Milostný dopis z roku 2019.

Ve hře Milostný dopis spolu soupeří 2–6 princezniných nápadníků. Ti se budou snažit doručit své psaní do rukou princezny, která hledá ideálního partnera, po jehož boku by mohla vládnout.

Milostný dopis se hraje na kola, během kterých pověříte své spojence, přátele a členy královské rodiny doručením vašeho psaní princezně. Karta, kterou máte v ruce, představuje člověka, který má váš dopis momentálně v ruce. Poslíček se ale během hry při vykládání a dobírání karet může změnit. Kolo vyhrajete tak, že budete mít na jeho konci v ruce kartu s nejvyšší hodnotou nebo zůstanete poslední ve hře.

Hru vždycky začínáte s jednou kartou v ruce. Na začátku tahu si doberte z balíčku jednu kartu. Potom si vyberte jednu ze svých dvou karet, zahrajte ji a vyhodnoťte její efekt. Efekty některých karet vás mohou vyřadit ze hry; konkurenční nápadník se postaral o to, aby se váš dopis po cestě ztratil.

S touto novou verzí Milostného dopisu si můžete zahrát i “klasický” Milostný dopis, který byl určený pro 2-4 hráče. Na začátku hry pouze z balíčku vyřadíte 5 karet, jejichž seznam najdete v pravidlech hry. Další odlišností od “klasické” verze, kromě vyššího počtu karet, je přítomnost bodovacích žetonů a látkového pytlíčku na skladování hry.

Milostný dopis


POSTAVY


Hra je zasazená do fantasy světa Tempest.


9: PRINCEZNA ANETTE

 
I přes omezení naivitou mládí je princezna Anette elegantní, okouzlující a překrásná. Vy si samozřejmě přejete doručit princezně svůj dopis. V záležitostech srdce je však nesmělá a v případě konfrontace s klidem hodí váš dopis do ohně a zapře, že jej kdy viděla. 11 Pokud vyložíte kartu Princezny – bez ohledu na to proč nebo jak (včetně vyložení po zahrání karty Prince) – princezna hodí váš dopis do ohně a v tomto kole hry končíte.


8: HRABĚNKA VILEMÍNA
 
Vilemína neustále pase po sličných mužích a šťavnatých drbech. Její věk a vznešený původ z ní dělá Anettinu přítelkyni. I když má na princeznu velký vliv, v přítomnosti prince nebo krále se tváří nepřístupně. Na rozdíl od ostatních karet, jejichž účinek se uplatní při vyložení, efekt Hraběnky se projeví, dokud je karta v ruce. Při vyložení nemá ve skutečnosti žádný účinek. Pokud máte v ruce současně Hraběnku a Prince nebo Krále, musíte vyložit Hraběnku. Druhou kartu nemusíte ukazovat. Samozřejmě Hraběnku smíte vyložit, i když současně nemáte v ruce Krále nebo Prince. Hraběnka si ráda takto pohrává s ostatními lidmi…


7: KRÁL ARNAUD IV.

Svrchovaný vládce Tempestu… zatím. Vzhledem ke své roli při uvěznění královny Marianny si u princezny Anetty nestojí tak dobře, jak by jako její otec měl. Doufá ale, že se mu povede získat její přízeň zpět. Když vyložíte kartu Krále, vyměňte si kartu v ruce za kartu z ruky jiného hráče, kterého si vyberete. Nesmíte si vyměnit kartu s hráčem, který už v tomto kole skončil, ani s hráčem, který je chráněn Komornou. Pokud jsou všichni hráči ve hře chráněni Komornou, nemá karta Krále žádný efekt.


6. KANCLÉŘ – v nové verzi hry bez popisu


5: PRINC ARNAUD

 
Coby floutek se princ Arnaud netrápí matčiným uvězněním tak, jak byste čekali. Od té doby, co se jeho pozornosti dožaduje mnoho žen, doufá, že se mu podaří v roli dohazovače umožnit princezně stejné chvilkové štěstí, jako zažívá on sám. Když vyložíte kartu Prince, vyberte hráče, 13 který ještě v tomto kole neskončil (zde můžete vybrat i sebe). Vybraný hráč vyloží kartu z ruky a dobere si jinou kartu. Efekt takto vyložené karty se neuplatní! Výjimkou je zde Princezna, kdo jakýmkoliv způsobem vyloží Princeznu, vždy v kole končí. Pokud je dobírací balíček prázdný, hráč si dobere kartu, která byla při přípravě hry odložena stranou. Pokud ostatní hráči v tomto kole již skončili nebo jsou chráněni Komornou, musíte vybrat sebe.


4: KOMORNÁ ZUZANA
 
Jen málokdo by svěřil komorné tak důležitý dopis. Ještě méně lidí dokáže ocenit chytrost a obratnost, s jakou hraje roli přihlouplé komorné. To, že jako královnina důvěrnice a oddaná služebnice unikla po královnině uvěznění jakékoliv pozornosti, svědčí o její bystré mysli. Po vyložení Komorné budete až do začátku svého příštího tahu chráněni proti efektům 14 karet vyložených ostatními hráči. Pokud jsou všichni ostatní hráči, kteří v kole neskončili, chráněni Komornou, hráč, jehož tah právě probíhá, musí, pokud zahraje Prince, jako svůj cíl vybrat sebe.


3: BARON TALUS
 
Jakožto potomek váženého rodu, který je již dlouhou dobu oddaným spojencem královské rodiny, má baron Talus tiché a jemné vystupování. To však jen skrývá muže zvyklého poroučet. Jeho názory mají často stejnou váhu jako názory krále. Když vyložíte Barona, vyberte si jiného hráče, který ještě v tomto kole neskončil. Vy a vybraný hráč si tajně porovnáte hodnoty karet ve svých rukou. Hráč s nižší hodnotou karty v tomto kole končí. V případě remízy se nic neděje. Pokud všichni ostatní hráči v tomto kole již skončili nebo jsou chráněni Komornou, tato karta nemá žádný efekt.


2: KNĚZ TOMÁŠ
 
Otevřený, čestný a povznášející, otec Tomáš hledá každou možnost ke konání dobra. Po uvěznění královny je často vídán v paláci, kde slouží jako zpovědník, rádce a přítel. Když vyložíte kartu Kněze, podívejte se na kartu v ruce jiného hráče. Kartu neukazujte ostatním.


1: STRÁŽNÁ ODETTE
 
Odette neochvějně a svědomitě plní své úkoly ohledně ochrany královské rodiny. A to i přesto, že její mentor se prý utopil na útěku před uvězněním za svůj podíl na královnině zradě. Když vyložíte Strážnou, vyberte jiného hráče a jmenujte kartu (kromě Strážné). Pokud má vybraný hráč jmenovanou kartu, v kole končí. Pokud všichni ostatní hráči v tomto kole již skončili nebo jsou chráněni Komornou, tato karta nemá žádný efekt.


0: ŠPIÓNKA – v nové verzi hry bez popisu

Zdroj: Hraj.cz
Žetonky


RECENZE


Milostný dopis (v originále „Love Letter“ od Z-Man Games) je celkem svižná dedukční karetní hra, která renovuje stejnojmennou světově oblíbenou hru u nás vydanou společností MindOK v roce 2012 do luxusnějšího balení. Novou verzi díky spojení se společností ASMODEE přinesl na český trh v roce 2019 ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. Rozdíl oproti předcházející verzi je v nové grafice a balení, kdy nádherně malované karty jednotlivých královských postav nenajdeme již v pouhopouhé papírové krabičce, ale v nádherném sametovém pytlíku rudé barvy se zlatým symbolem pečetě a se spoustou další pečetních žetonů doplňujících hru. Rychlá karetka je tentokrát určená pro hraní 2 až 6 hráčů (původně 2- 4) ve věku od 10 let (původně od 8 let).

Milostný dopis se dá začlenit do kategorie tzv. kapesných her s dlouhou tradicí, které můžete mít vždy při sobě po kapsách, ať už jsou v džínách či kraťasech. Hodí se obzvláště na dlouhé chvíle při cestování, abyste zabili čas. A když spěcháte, snadno je zase sklidíte. I tato nové verze karetní hry se dá snadno nosit v pytlíku po kapsách a nezabere vám hra ani půl hodiny. Příjemně se zabavíte například cestou vlakem a před příjezdem do stanice ji zase rychle sbalíte.

Nové balení v sametovém pytlíku obsahuje celkem 27 karet (předchozí krabičková verze měla jen 16) a 13 rudých žetonů, kterými se označují vítězné body (předchozí neměla žádné). Ano, stačila by místo žetonů s pečetí obyčejná tužka a papír, ale přece jen jde o deluxe balení, které má být nadutou chloubou mezi kapesními hrami, obzvláště jde-li o královskou hru.

Samotná hra probíhá v krátkých kolech, které trvají jen pár minut a jednomu z hráčů přinese jeden rudý žeton s pečetí – tedy jeden vítězný bod. Kolo vyhrává a žeton vítězství získává ten hráč, kterému jako poslednímu zůstane karta v ruce (v případě remízy vyhrává ten co má vyšší hodnotu karty). Poté se karty znovu zamíchají a následuje další kolo. Počet kol se odvíjí podle vítězství jednotlivých hráčů a podle tabulky přiložené v pravidlech (mimochodem kromě českých najdeme v pytlíku i slovenská pravidla). Pokud hrajeme hru ve dvou hráčích, k vítězství je zapotřebí 6 bodů. Jestli ve třech, tak 5 bodů atd. (viz tabulka). Vyhrává ten hráč, který dosáhne předem dohodnutého limitu vítězných bodů. Nelze tedy přesně určit, jestli vám hra potrvá deset minut nebo zmiňovanou půl hodinku.

Hra má svižný dramatický spád, ale obsahuje také prvek náhody tj. nekontrolované lízání si karet z balíčku. K nespravedlnosti můžete dojít třeba tím, že zrovna dostanete bídnou kartu do ruky, zatímco soupeř silnou a na oplátku si vás pěkně vychutná. Nemusíte však zoufat, jelikož další karty se rozdávají za pár minut a vy budete zase zpátky ve hře s doručováním milostného dopisu ke své drahé princezně.

Cílem hry je doručit svůj milostný dopis k princezně, nebo alespoň za pomoci jednotlivých prostředníků co nejblíž co to jde. Každá karta představuje váženou postavu z královského dvora, jež se snaží váš dopis doručit. Každá má postava má svůj jedinečný efekt, kterým se snaží zabránit soupeřům v doručování jejich dopisů. Vítězem se stává ten, jehož prostředník zůstává sám ve hře nebo má nejvyšší dosaženou hodnotu.

Milostný dopis není tedy solidární hra (a už vůbec ne kooperativní), ale spíše naopak – jelikož se snažíte zbavit jednotlivých prostředníků svých protihráčů a zůstat ve hře sám. Ve hře je celkem osm prostředníků s osmi jedinečnými schopnostmi. Největší zastoupení má Stráž (spíše docela pěkná strážná v pěti kopiích), která i přes nízkou hodnotu 1 dokáže protihráčům znepříjemnit život. Při jejím vyložením totiž řeknete kartu, a pokud ji soupeř má v ruce, vypadává z kola. To je docela rozhodující efekt, když se soupeř celou dobu snaží získat jako blbec co nejvyšší hodnotu v ruce, zatímco váš „strážný pumprdlik“ s nízkou hodnotou mu to zničehonic překazí. Další karty prostředníků díky svým efektům vám umožní podívat se někomu na karty do ruky či si ji rovnou vyměnit, získat na jedno kolo ochranu před ostatními, a tak podobně. Nejde tedy kdo má vyšší hodnotu karty, ten má lepší efekt, ale spíše naopak. Nedílným prvkem této hry je také blafování, kdy se snažíte zmást soupeře, co máte vlastně za kartu v ruce. Na své si přijdou tedy nejen hráči, co hrají rychle a impulsivně, ale také hráči co u hraní rádi přemýšlí a taktizují. Prostě přemýšlet se občas i vyplácí.

V nové verzi jsou dva nový prostředníci – karty Kancléře a Špionky.

Karetní hru Milostný dopis si můžete zahrát i v původní verzi (viz puntíky na kartách). Tu v roce 2012 vydal japonský návrhář deskových her Seiji Kanai a odnesl si za to řadu ocenění. Od svého vydání vyšlo několik jejích verzí, od Batmana, Hvězdných válek až k třeba k Hobitovi. U nás v ČR společnost ADC BLACKFIRE ENTERTAINMENT, s.r.o. vydala dokonce obdobnou herní variaci MARVEL: RUKAVICE NEKONEČNA s podobnou funkcionalitou a mechanikou minulý rok 2020 (neměl jsem jako recenzent zatím možnost vyzkoušet). Někdo tuhle karetní hru Milostný dopis bude milovat pro svou jednoduchost, svižnost a eleganci. Jiným nic moc zase neřekne. Přijde jim zcela náhodná, překombinovaná a v efektech jednotlivých prostředníků se budou ztrácet, dokud neodehrají několik desítek her a nezačnou si zvykat. Přiznám se, že patřím spíše do druhé skupiny.

Sepsal pro vás Tomáš Martinec


Originální název: Love letter

Rok vydání: 2012
Počet hráčů: 2 až 4

Věk: Hra je určena pro dospělé hráče a pro rodiny s dětmi od 10 let.
Doba hraní: Krátká hra do 20 minut


Stručný verdikt s ohodnocením

Krásná karetní (královská) hra v luxusním balení. 
Určitě stojí za vyzkoušení, neměla by uniknout vaší pozornosti.
Nebudete zklamáni, ale také vás asi moc nenadchne.

 

Celkové hodnocení: 85,000 = 85 %

 


Klady a zápory

+ luxusní balení
+ krásné karty a žetony
+ rychlá od začátku do konce
+ možnost blafování
 
– náhoda při braní karet z balíku
– chvíli potrvá než pochopíte efekty karet

Čtěte dál

PředchozíDalší

Komentáře

Napsat komentář